1QpHab

Zie ook: Dode Zee-rollen, Habakuk (boek),

Het commentaar op Habakkuk of Pesher Habakkuk, gelabeld 1QpHab (Grot 1, Qumran, pesher, Habakkuk), behoorde tot de oorspronkelijke zeven Dode Zee-rollen die in 1947 werden ontdekt en in 1951 werden gepubliceerd. Vanwege zijn vroege ontdekking en snelle publicatie, en zijn relatief ongerepte bewaring, is 1QpHab een van de meest onderzochte en geanalyseerde rollen van de honderden die nu bekend zijn.

Inhoud

Beschrijving

Het Habakuk Commentaar of Habakuk Pesher (Siglum 1QpHab) is een leren boekrol die waarschijnlijk in de tweede helft van de 1ste eeuw v.C. is beschreven. Het bevat commentaren (pesher) op de eerste twee hoofdstukken van het boek Habakuk in het Hebreeuws, in 13 kolommen.

De rol is ongeveer 1,42 meter lang en bijna volledig bewaard gebleven. De bovenmarge is goed bewaard gebleven, maar kleinere delen van de ondermarge en het begin ontbreken. De geciteerde tekst van de Bijbelse passages komt zeer nauw overeen met de Masoretische tekst.

De rol werd in 1947 gevonden in Grot 1 in Qumran aan de Dode Zee en was een van de eerste zeven Dode Zeerollen die door wetenschappers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem werden verworven. Het is nu ondergebracht in de Schrijn van het Boek, een gebouw van het Israël Museum in Jeruzalem.

De geciteerde Bijbelteksten sluiten nauw aan op Hebreeuwse Masoretische tekst. Verder is de Godsnaam יְהֹוָה H3068 in het oud-Hebreeuwse schrift יהוה geschreven (Hab. 2:2, 13-14, 16) en niet in het kwadraatschrift, zoals de rest van de tekst.


Inhoud

Het is opvallend dat de schrijver het op zijn tijd laat slaan en diverse personen worden genoemd, zoals “de Leraar der Gerechtheid” die de ware betekenis van Gods Woord rechtstreeks van God heeft ontvangen. Deze persoon, welke in meerdere Dode Zee-rollen wordt genoemd, heeft als tegenstanders “de Slechte Priester” en “de Man der Leugen”. Wie deze personen zijn weten we niet. Wel zien we dat de auteur van deze pesher tot een soortgelijke oplossing komt voor zijn moeilijke situatie als de profeet Habakuk eeuwen daarvoor had: volharding door geloof. Hij bevestigt dat zijn gemeenschap niet zal sterven door toedoen van het goddeloze Juda. Op zijn beurt zal God de gelovigen de macht geven om wraak te nemen en te oordelen over de Kittim (waarmee hij de Romeinen bedoeld).


Externe link(s)


Aangemaakt 17 september 2022


Koop nu