Esdras

Zie ook: Canonisering, Ezra (boek), Ezra (Schriftgeleerde),

De naam Esdras komt voor in de titel van vier teksten (getiteld Ezra, Nehemia, 1 Esdras, 2 Esdras in de meeste Nederlandse en Engelse versies) toegeschreven aan, of geassocieerd met, de schriftgeleerde Ezra. De naamgeving van de vier boeken van Esdras verschilt tussen kerkelijke tradities en is in de loop der tijd veranderd.

Esdras (Grieks Ἔσδρας) is een Grieks-Latijnse variant van de Hebreeuwse naam "Ezra" (Hebreeuws עֶזְרָא H5830).

Inhoud

Naamgevingsconventies

De boeken die met Ezra verbonden zijn, hebben in verschillende versies van de Bijbel verschillende titels. De volgende tabel vat de verschillende namen samen:

# Masoretisch Hebreeuws Meeste versies Jerome's Vulgaat Clementine Vulgaat Septuagint (LXX) Ethiopische versie Alternatieve namen
1 Ezra Ezra Ezra 1 Esdras Esdras B
Ἔσδρας βʹ
1 Ezra EzraNehemia
2 Nehemia 2 Esdras
(Nehemias)
3 afwezig 1 Esdras (Apocrief) afwezig 3 Esdras (Apocrief) Esdras A
Ἔσδρας αʹ
2 Ezra Griekse Esdras of 3 Ezra
4 2 Esdras (Apocrief) 4 Esdras (Apocrief) afwezig Ezra Sutuel (hfd. 3–14) 4 Ezra
of Joodse Apocalyps van Ezra
of Apocalyptische Esdras
Latijnse Esdras
5 afwezig (hfd. 1–2) 5 Ezra
6 (hfd. 15–16) 6 Ezra


Canoniek

De Joodse canon beschouwt het Boek Ezra-Nehemia als canoniek. Alle christenen beschouwen de afzonderlijke boeken Ezra en Nehemia als canoniek.

Joden, rooms-katholieken en protestanten erkennen over het algemeen 1 Esdras en 2 Esdras niet als canoniek. Oosters-orthodoxen beschouwen 1 Esdras en 2 Esdras over het algemeen als canoniek.

De Joodse Apocalyps van Ezra (2 Esdras), waarvan het auteurschap aan Ezra wordt toegeschreven, is canoniek in de Syrische en Ethiopische traditie; en is opgenomen in de Apocriefen van de Armeense Kerk.


Aangemaakt 17 april 2023


Koop nu