Interkerkelijke Omroep Nederland

Zie ook: 2.42-omroep, Christelijke organisaties, Omroepen (Nederlands),

De Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) was een Nederlandse publieke omroep die exact 40 jaar bestaan heeft en namens zeven kerkgenootschappen de uitzendingen op televisie en radio verzorgde. Daarnaast bood de IKON andere diensten aan, zoals teletekst, de IKON-krant en internet. In de zendtijd van de IKON zamelde Wilde Ganzen geld in voor projecten in ontwikkelingslanden.

Inhoud

Beschrijving

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog ontstond het IKOR, het Interkerkelijk Overleg inzake Radioaangelegenheden. Nederland had moeilijke jaren achter de rug en de kerken waren traditioneel sterk intern gericht. Vanaf 1946 wilden zij zich, ook via de radio, meer richten op de wereld buiten de kerken. Op 1 januari 1976, toen het IKOR zijn krachten en zendtijd bundelde met het Convent van Kerken (CVK), ontstond de Stichting IKON.

Een van de takken ervan was het IKON-pastoraat, waar mensen terecht konden met levensvragen. Op 1 september 2013 hield deze tak, na ruim 50 jaar, op te bestaan.

IKON-journalisten waren vaak actief in gevaarlijke oorlogsgebieden. Op 17 maart 1982 werden vier van hen vermoord in El Salvador: Koos Koster (correspondent), Jan Kuiper (redacteur), Joop Willemse (camera) en Hans ter Laag (geluid). Op 19 maart 1989 kwam cameraman Cornel Lagrouw eveneens in El Salvador om het leven toen hij werd getroffen in de nasleep van een vuurgevecht waar hij met collega's ongewild in terechtgekomen was.

In 1971 was de Wereldraad van Kerken, die zich intensief bezighield met wat er in de wereld gebeurde, een bron van inspiratie voor de IKON. Onderwerpen als racisme, onderdrukking, ontwikkelingshulp en vredesvraagstukken stonden hoog op de IKON-agenda. In de jaren tachtig waren het vooral thema's als 'bevrijding' en 'emancipatie' die de vaak spraakmakende programma's van de IKON bepaalden, en de omroep kreeg een enigszins "linkse" signatuur. Het confessionele aspect van deze kerkelijke organisatie raakte steeds meer op de achtergrond.

Eind 2012 maakte het kabinet-Rutte II bekend dat de regeling betreffende de 2.42-omroepen zou worden beëindigd per 1 januari 2016. Dit betekende niet alleen het einde voor de zendtijd van de IKON, maar ook van de organisatie zelf. Aanvankelijk zou ze met het ingaan van de nieuwe medialicentie in 2015 samen met de RKK en Zendtijd voor Kerken (ZvK) meegaan in de fusie tussen de KRO en de NCRV. De kabinetsplannen voor 2016 gaven echter aanleiding voor een nieuwe strategie. IKON en ZvK kozen voor samenwerking met de Evangelische Omroep (EO) (RD, 18 december 2012). Vervolgens werd besproken welke vormen deze samenwerking zou moeten aannemen. Er werd gewerkt aan een gezamenlijk 'productiehuis'. In 2013 trokken beide omroepen in bij het gebouw van de EO, maar uiteindelijk kwam er geen productiehuis binnen de EO.

Op 1 januari 2016 hield de IKON definitief op te bestaan. De EO nam vervolgens slechts enkele programmatitels over.


Aangemaakt 22 mei 2023
Als basis is het artikel "Interkerkelijke Omroep Nederland" van Wikipedia overgenomenCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!