2.42-omroep

Zie ook: Interkerkelijke Omroep Nederland, Joodse Omroep, Omroepen (Nederlands), Zendtijd voor Kerken,

Een 2.42-omroep was een genootschap met een kerkelijke of geestelijke grondslag dat volgens wetsartikel 2.42 van de Mediawet 2008 erkend werd als zendgemachtigde omroeporganisatie binnen het Nederlands publiek omroepbestel. De uitvoering van deze wet en uitgifte van licenties werd verzorgd door het Commissariaat voor de Media. Voorheen waren deze omroepen bekend als artikel 39f-omroepen, naar de oude Mediawet.

Inhoud

Wettekst

Mediawet 2008 Artikel 2.42:

  1. Het Commissariaat kan eens in de vijf jaar kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag of rechtspersonen waarin twee of meer van deze genootschappen samenwerken, aanwijzen voor het verzorgen van media-aanbod op kerkelijk of geestelijk terrein voor de landelijke publieke mediadienst volgens de bepalingen van deze afdeling.
  2. Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die representatief geacht kunnen worden voor een in Nederland aanwezige kerkelijke of geestelijke hoofdstroming.

Beschrijving

Na inwerkingtreding van de wet in 2008 mochten de 2.42-omroepen – gefinancierd door de rijksoverheid – in totaal 351 uur televisie en 1057 uur radio per jaar maken.

Reeds in 2009 kwam de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep met de aanbeveling dat de zogeheten 2.42-omroepen moeten aanhaken bij grotere omroepen met een verwante doelstelling (Adformatie, 23 April 2009).

In 2010 werden zeven genootschappen zendgemachtigd: IKON, RKK, HUMAN, OHM, ZvK, Joodse Omroep en BOS (Telecommunicatie Erfgoed Nederland, Omroepers in het gelid).

Het in november 2012 aangetreden kabinet-Rutte II besloot vervolgens de financiering en de zendmachtiging van de 2.42-omroepen per 1 januari 2016 te staken (NRC Handelsblad, 6 december 2012). Dit betekende in principe het einde voor de betreffende omroepen. Sommigen echter hebben aansluiting gezocht bij bestaande publieke omroepen om zich van een vorm van voortbestaan te verzekeren. Zo vonden de IKON en de Joodse Omroep onderdak bij de Evangelische Omroep en ging HUMAN verder als aspirant-omroep (EO.nl, 29 september 2015).

Op 18 juni 2013 dienden enkele van de omroeporganisaties een brief in bij de Tweede Kamer om te laten vastleggen dat er voor hen na 2015 een gegarandeerd budget van 15 miljoen euro van de huidige 27 miljoen euro overblijft (Villamedia, 18 juni 2013). Deze wens werd vervolgens verwoord in een motie van het CDA en de ChristenUnie. Op 2 juli dat jaar besloot staatssecretaris Dekker dat het budget 9 miljoen wordt, te besteden door de NPO (Volkskrant, 2 juli 2013).

Christelijke en Joodse 2.42-omroepen

De Christelijke en Joodse omroepen welke als 2.42-omroepen werden beschouwd waren:

Overige 2.42-omroepen


Aangemaakt 22 mei 2023
Als basis is het artikel "2.42-omroep" van Wikipedia overgenomenCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!